lunes, 19 de septiembre de 2016

Talleres en los Centres Cívics Besòs y Drassanes

A partir de octubre haré dos talleres de urban sketching en los centros cívicos del Besós y Drassanes
Serán cuatro módulos distribuídos de la siguiente forma:

Mòdul 1: L'ESPAI
La representació de l'espai es van plantar seguint els conceptes clàssics de la perspectiva cònica, la perspectiva aèria i la axonometria. A més s'utilitzaran indicadors de profunditat per fer una representació més intuïtiva de la idea de l'espai. Aplicació de deformacions i distorsions per dotar de major expressivitat al dibuix.
Mòdul 2: LA FIGURA
La representació de la figura estarà centrada en el moviment i en la gestualitat de les persones abans que en l'anatomia. La figura es tracta com a part integrant de l'espai.
Mòdul 3: EL COLOR
El color de com suport del dibuix, per aclarir-lo i fer-ho més comprensible. Color naturalista i color abstracte. El dibuix supeditat al color.
Mòdul 4: REPORTATGE VISUAL
Síntesi dels tres mòduls anteriors. Els conceptes tractats s'ntegren per formar part de una narrativa visual. Explicar una història vol dir fer una obra de síntesi en la que entren el dibuix, el color, la composició i l'ús del text.

video

En los enlaces de cada centro están los detalles del curso.